/ Κατεύθυνση

Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

Η επιλογή συνεργασίας μαζί μας εξασφαλίζει περισσότερα έσοδα, λόγω μείωσης των εξόδων της επιχείρησής σας. Με το οικονομικό σύστημα "plano οικονομίας", ελέγχουμε και εντοπίζουμε τις συνθήκες λειτουργίας των κτηριακών εγκαταστάσεων.
Καθορίζουμε τις απαιτούμενες ενέργειες με αντικειμενικότητα, δεδομένου ότι τα συμπεράσματα προκύπτουν βάσει σχετικού ηλεκτρονικού προγράμματος και τέλος συμπιέζουμε τα έξοδα λειτουργίας.
Με τη μεθοδολογία "ελέγχω - διαπιστώνω - φροντίζω", ολοκληρώνουμε τις ενέργειές μας, επιτυγχάνουμε σωστότερη λειτουργία, με στοχευμένες επιλογές οικονομίας.
Η απαραίτητη φροντίδα, μειώνει τις αναγκαίες δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων.

Image

ΑΕΠΥ

Αισθητική, Εργονομία, Ποιότητα & Υγεία

Εξετάζοντας την μοναδικότητα κάθε ξενοδοχειακού έργου, προτείνουμε λύσεις με διαχρονική ισχύ, χωρίς υπερβολές και με αρχιτεκτονική απλών – αλλά καλαίσθητων γραμμών, σεβόμενοι την εντοπιότητα και την ιστορία του τόπου.
Η υφή των προτάσεών μας, εδράζεται σε ισορροπημένο σύστημα αισθητικών στοιχείων, που εναρμονίζονται με το περιβάλλον και τις σύγχρονες αντιλήψεις.
Σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό, έχει η εργονομία  - με απλές και σύγχρονες λογικές, που «φροντίζουν»  για την επιτυχημένη λειτουργικότητα, όλων των χώρων.
Η αρχιτεκτονική των ξενοδοχείων του σήμερα, έχουμε την αίσθηση ότι έχει άμεση σχέση με τον τρόπο υγιεινής διαβίωσης και την προσφορά δεδομένων περιποίησης και άσκησης των φιλοξενουμένων, μέσα από συγκεκριμένες υποδομές.

“Οργανώνουμε στρατηγικά τον σχεδιασμό, έτσι ώστε να φθάσουμε στα σχέδια που θα «μιλήσουν» στην καρδιά σας. Με σύγχρονη αισθητική, επιτυχή λειτουργικό ιστό και εξασφαλισμένη οικονομία, εφαρμόζουμε το πρόγραμμά μας.”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
Στα υφιστάμενα κτήρια, αλλά και στις υπό κατασκευή καινούργιες εγκαταστάσεις, έχουμε τη δυνατότητα να συμπιέσουμε τα λειτουργικά έξοδα και να μειώσουμε δραστικά τα έξοδα επισκευών και συντηρήσεων. Η οικονομία επιτυγχάνεται με το σύστημα “ktiriako status”.

Ενημερωθείτε με σχετικούς πίνακες

Πρωτόκολλο Ενεργειακής Επιθεώρησης Ξενοδοχειακών Κτηρίων

Είναι η σύγχρονη στρατηγική, με την οποία αναδεικνύονται τα λειτουργικά κοστοβόρα στοιχεία των εγκαταστάσεων ξενοδοχείων.
Με τη βοήθεια της θερμογραφίας και σε συνδυασμό με τις γνώσεις και εμπειρίες (σε επίπεδα μελετών και κατασκευών), εντοπίζουμε τυχόν αρνητικές συνθήκες λειτουργίας, οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών τομέων.
Τα αυξανόμενα κόστη ενεργειακών απωλειών, είναι αποτέλεσμα κακής λειτουργίας και συγκεκριμένων βλαβών.
Η δική μας προσέγγιση, ακολουθεί τη λογική των ελέγχων λειτουργίας και βάση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, στοιχειοθετούμε τις απαραίτητες ενέργειες μείωσης λειτουργικών εξόδων.
Στο πρωτόκολλο της ενεργειακής επιθεώρησης, εκτός από τα «προβληματικά» σημεία που δημιουργούν πολλαπλάσια έξοδα λειτουργίας, προτείνει και plano απαραίτητων ενεργειών.

12 βήματα επιτυχημένης συνεργασίας

Tο πλαίσιο συνεργασίας μας στηρίζεται σε ισχυρά θεμέλια συμφωνιών και είναι βασισμένο σε προκαθορισμένους βηματισμούς απαραίτητων ενεργειών. Με συγκεκριμένο προϋπολογισμό κόστους και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.
Έχουμε τη βάση της λογικής ενός τεχνοκρατικού συστήματος, διασφάλισης, δημιουργίας και αξιοποίησης ξενοδοχειακών έργων.ν.
                                                                                                                 

Η συνισταμένη δύναμη του συστήματος C2C (concept to constraction) είναι ένα ασφαλές και ισχυρό πλεονέκτημα επιτυχούς συνεργασίας. Ακολουθώντας την εταιρική μας προσέγγιση, μπορείτε να απολαύσετε σημαντική σχέση εταιρικής συνεργασίας, με στρατηγική που οδηγεί στα συμφερότερα αποτελέσματα. Τα 12 βήματα καθορίζουν το πλαίσιο διαχείρισης του τεχνικού έργου.

01
Καταγραφή επιθυμητών παραμέτρων
02
Αρχική σχεδιαστική προσέγγιση
03
Ανάλυση πρώτων σχεδίων
04
Παρουσίαση - έγκριση προμελέτης
05
Υποβολή οριστικής μελέτης
06
Τρισδιάστατη απεικόνιση
07
Προσέγγιση κόστους - χρονοδιάγραμμα
08
Σύνταξη τελικής συμβάσεως
09
Έγκριση σύμβασης έργων
10
Έκδοση άδειας δόμησης
11
Διαχείριση με C2C
12
Πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής