Παρακαλώ εισάγετε όλα τα απαραίτητα πεδία.
Παρακαλώ εισάγετε όλα τα απαραίτητα πεδία.
Παρακαλώ εισάγετε όλα τα απαραίτητα πεδία.

/ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προκαταρτική εξέταση αιτούντος

# Προτού ξεκινήσετε, θα χρειαστείτε τις παρακάτω πληροφορίες για να ολοκληρώσετε  τα δεδομένα

  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Κατάλογος έργων υπό εκτέλεση
  • Πίνακες πρόσφατα ολοκληρωμένων έργων
  • Τρέχοντα οικονομικά
  • Ασφαλιστικές εισφορές
  • Συνεργαζόμενες τράπεζες
  • Συστατικές επιστολές προμηθευτών
  • Συστατικές επιστολές υπεργολάβων
  • Συστατικές επιστολές πελατών

/ ΓΝΩΡΙΜΙΑ

Η προσωπική σχέση υπέρτατο δεδομένο

/ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Επικοινωνείστε με e-mail ζητώντας ραντεβού

/ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Παρουσιάζουμε τα δεδομένα του έργου
/ ΑΠΟΨΕΙΣ

Ελάτε να ανταλλάξουμε απόψεις για έργα

/ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε για τα τεχνοοικονομικά

/ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ασφαλιστική κάλυψη Απαραίτητη προυπόθεση

/ ΣΥΝΦΩΝΙΑ

 Σύνταξη και υπογραφή συμφωνητικού έργου