Ανακαινίζω - Κερδίζω

Ανακαινίζω - κερδίζω

Με  σχεδιαστικό πνεύμα και κατασκευαστικές εφαρμογές νέας τεχνολογίας, δημιουργούμε  τους χώρους που αντανακλούν τις αισθητικές και λειτουργικές σας προτιμήσεις.
Για την εξωτερική η εσωτερική αναβάθμιση της κατοικίας η του επαγγελματικού σας χώρου.
Προσφέρουμε τις κατάλληλες λύσεις, δίδοντας την δυνατότητα δημιουργίας νέας μορφής και λειτουργίας του ακινήτου σας. 
Η σωστή αξιοποίηση των δεδομένων σε συνδυασμό με την επιλογή συγκεκριμένων αλλαγών δίνουν νέα πνοή λειτουργίας και αισθητικής.
Το πλαίσιο συνεργασίας μας στηρίζεται σε ισχυρά θεμέλια συμφωνιών και είναι βασισμένο στις εν συνεχεία αναφερόμενες ενέργειες:
 1. Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης με σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών.
 2. Ψηφιακές φωτογραφίες του ακινήτου.
 3. Αρχική προσέγγιση των επεμβάσεων.
 4. Τεχνική έκθεση.
 5. Προμελέτη (τουλάχιστον τρεις προτεινόμενες λύσεις).
 6. Παρουσίαση των λύσεων στους ενδιαφερόμενους.
 7. Προσαρμογή τυχόν παρατηρήσεων επί των σχεδίων.
 8. Έγκριση προμελέτης.
 9. Διαμόρφωση τρισδιάστατης απεικόνισης και φωτορεαλισμού.
 10. Επιλογές υλικών, χρωμάτων, φωτισμού και τεχνοτροπίας.
 11. Πρώτη εκτίμηση κόστους και χρονοδιαγράμματος εργασιών.
 12. Παρουσίαση οριστικής μελέτης με σχέδια κατόψεων, όψεων, τομών και απεικονίσεις τρισδιάστατες με φωτορεαλισμό.
 13. Έγκριση οριστικής μελέτης.
 14. Σύνταξη και έγκριση συμβάσεως έργου με σαφή τεχνική περιγραφή εργασιών.
 15. Κατασκευή με συγκεκριμένο προϋπολογισμό κόστους και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.
Η σωστή μεθοδολογία, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και την επιλογή σύγχρονων υλικών και νέων τεχνολογιών, μας οδηγεί σε  ποιοτικές  αλλαγές αναδημιουργίας του ακινήτου σας.

Σύγχρονα συστήματα ολοκληρωμένων λύσεων