Νέες όψεις

Νέες όψεις

Η εικόνα του προσώπου κάθε κτιρίου είναι η εξωτερική όψη του. Η «υγιής» εμφάνισή του μας προσδιορίζει την αγάπη, φροντίδα και επιμέλεια των ανθρώπων που κατοικούν στο συγκεκριμένο κτίριο. Άποψη μας είναι ότι τα «κτίρια  θέλουν» και αυτά την περιποίηση τους. Οι αισθητικές παρεμβάσεις συνδυασμένες με απαιτούμενες εργασίες επισκευών και συντηρήσεων, δεν αποτελούν πολυτέλεια. Είναι μια διαχρονική ανάγκη για σύγχρονη,  υγιή  και άρτια εμφάνιση του προσώπου των κτιρίων, με θετικά αποτελέσματα εξοικονόμησης οικονομικών δαπανών, για περιπτώσεις πολλαπλασιασμού αναγκαίων επισκευών.
Η μελέτη και κατασκευή Face lifting στις εξωτερικές όψεις κτιρίων, μας οδηγεί σε ελκυστικά αποτελέσματα αρχιτεκτονικής, συγχρόνως με την εξασφάλιση του κελύφους του κτιρίου για πολλά επιπλέον χρόνια. Με νέα υλικά, σύγχρονη τεχνολογία και σημαντική εμπειρία, σας οδηγούμε με σιγουριά σε επίπεδα ποιοτικής αναβάθμισης με αισθητική που σας ταιριάζει και οικονομικά κόστη που ανταποκρίνονται στις δυνάμεις σας.
Έχουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε άρτιες όψεις χωρίς να είναι υψηλού κατασκευαστικού κόστους. Ο καλός ρεαλιστικός σχεδιασμός και η άρτια μελέτη, είναι βασικά στοιχεία της εξασφάλισης της οικονομίας. Εξετάζοντας την μοναδικότητα του κάθε κτιρίου (μονοκατοικία, επαγγελματική στέγη, πολυκατοικία κ.λπ.) προτείνουμε λύσεις με διαχρονική ισχύ, χωρίς υπερβολές και με αρχιτεκτονική απλών αλλά καλαίσθητων γραμμών. Η υφή των προτάσεών μας εδράζεται σε ισορροπημένο σύστημα αισθητικών παρεμβάσεων, που εναρμονίζονται με το περιβάλλον και τις σύγχρονες αντιλήψεις. Η σωστή αξιοποίηση των δεδομένων σε συνδυασμό με την επιλογή συγκεκριμένων αλλαγών δίνουν νέα πνοή λειτουργίας και αισθητικής.
Το πλαίσιο συνεργασίας μας στηρίζεται σε ισχυρά θεμέλια συμφωνιών και είναι βασισμένο στις εν συνεχεία αναφερόμενες ενέργειες:
 • Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης με σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών.
 • Ψηφιακές φωτογραφίες του ακινήτου υπάρχουσας κατάστασης.
 • Αρχική προσέγγιση των επεμβάσεων.
 • Τεχνική έκθεση.
 • Προμελέτη (τουλάχιστον τρεις προτεινόμενες λύσεις).
 • Παρουσίαση των λύσεων στους ενδιαφερόμενους.
 • Προσαρμογή τυχόν παρατηρήσεων επί των σχεδίων.
 • Έγκριση προμελέτης.
 • Διαμόρφωση τρισδιάστατης απεικόνισης και φωτορεαλισμού.
 • Επιλογές υλικών,  χρωμάτων, φωτισμού και τεχνοτροπίας.
 • Εκτίμηση κόστους και χρονοδιαγράμματος εργασιών.
 • Παρουσίαση οριστικής μελέτης με σχέδια κατόψεων, όψεων, τομών και απεικονίσεις           τρισδιάστατες με φωτορεαλισμό.
 • Έγκριση οριστικής μελέτης.
 • Σύνταξη και έγκριση συμβάσεως έργου με σαφή τεχνική περιγραφή εργασιών και υλικών.
Με συγκεκριμένο προϋπολογισμό κόστους και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Η σωστή μεθοδολογία, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και την επιλογή σύγχρονων υλικών και νέων τεχνολογιών, μας οδηγεί σε επιτυχή αποτελέσματα ποιοτικών αλλαγών αναδημιουργίας του ακινήτου σας.

Σύγχρονα συστήματα ολοκληρωμένων λύσεων