Εργα bnb

Εργα bnb

Η νέα αντίληψη διαχείρισης ακινήτων, bnb, αποτελεί πλέον κοινωνικό, οικονομικό και τεχνικό παράγοντα της ζωής μας. Η αξιοποίηση ακινήτων, με αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση, αποτελεί ενδιαφέρουσα τεχνική πρόκληση.

Σχεδιάζουμε, μελετάμε και κατασκευάζουμε έργα που στόχο έχουν με οικονομία να δημιουργηθεί επιτυχημένο και αποδοτικό έργο.

Επειδή οι ολοκληρωμένες παροχές υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την επιλογή των κατάλληλων συνεργατών, δημιουργούν και εξασφαλίζουν τη βέλτιστη λύση παραγωγής έργου, αποφασίσαμε για τον τομέα casabnb :

Τη δημιουργία ειδικού τμήματος c2bnb –concept to bnb – από την αρχική ιδέα μέχρι την ολοκλήρωση και λειτουργία bnb.

Tη συνεργασία με την εταιρία Comfortbnb με τις ικανές και διακεκριμένες στον κλάδο, Νατάσα Πεολίδου και Μαρία Γιαννακάκη.

H  συνεργασία αυτή δημιουργεί θεμελιώδεις βάσεις για την προσφορά ολοκληρωμένων παροχών, σε σημαντικούς τομείς αξιοποίησης, λειτουργίας και απόδοσης ακινήτων. Η πολυδιάσπαση των απαραίτητων ενεργειών δημιουργεί πολλαπλασιασμό των εμπλεκομένων με δυσχερείς  επιπτώσεις, ενώ η υλοποίηση  του c2bnb – concept to bnb – από την αρχική ιδέα μέχρι την ολοκλήρωση και λειτουργία bnb, μας αποδίδει καλύτερες συνθήκες υλοποίησης του προγράμματός μας.

Χρόνος, συνολική δαπάνη, ποιότητα κατασκευών, αισθητική και λειτουργικότητα, αλλά και οικονομική απόδοση, είναι οι τομείς πού μπορούμε να επιφέρουμε πολύ θετικά αποτελέσματα.

Σύγχρονα συστήματα ολοκληρωμένων λύσεων