Θερμογραφικοί έλεγχοι

Θερμογραφικοί έλεγχοι

Είναι μεθοδολογία ελέγχων με αξιοποίηση της θερμογραφίας, σε εγκαταστάσεις κτηρίων. Πρόκειται για μη καταστροφική μέθοδο. Στην ουσία μετράμε τη θερμότητα κάθε σώματος, πού εκπέμπει θερμική ενέργεια.
Κάθε κτήριο έχει τις προϋποθέσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου που έχουμε δημιουργήσει, είναι αυτή που μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τις προβληματικές περιπτώσεις και στη συνέχεια να εφαρμόσουμε ενδεδειγμένες λύσεις. Αυτή είναι η διαδρομή που μας οδηγεί σε σημαντική οικονομία.
Σημειώνουμε ότι εκτός της μείωσης των εξόδων λειτουργίας, να μειώσουμε και τα έξοδα συντηρήσεων των εγκαταστάσεων κτηρίων.
Κτηριακή θερμογραφία πραγματοποιείται με μικρότερη θερμοκρασία (μέσα – έξω) από 10 βαθμούς κελσίου, για την απαραίτητη μεταφορά ροής της θερμότητας.
Θα μπορούσαμε να σημειώσουμε με σχηματική κατάταξη, τις μεθόδους συμπίεσης λειτουργικών εξόδων και της θερμογραφίας του status του κτηρίου.
Αυτό κάναμε πράξη, δημιουργώντας τους αντίστοιχους πίνακες. Πρόκειται για την μεθοδολογία που μας οδηγεί σε σύγχρονα και αξιόπιστα αποτελέσματα.
Σημαντικός παράγοντας δημιουργίας αντικειμενικών κριτηρίων, είναι η εξέταση και επεξεργασία των δεδομένων της θερμογραφίας, με το ηλεκτρονικό πρόγραμμα πού διαθέτει η θερμοκάμερα.

Σύγχρονα συστήματα ολοκληρωμένων λύσεων