Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Η απόδοση ιδιαίτερης σημασίας στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, είναι σοβαρός συντελεστής επιτυχίας κατά την κατασκευή των έργων. Υπάρχουν κατασκευαστικά στοιχεία τα οποία θεμελιώνουν την έντεχνη δημιουργία κτηρίων. Ένα από αυτά είναι η μόρφωση και τοποθέτηση των σιδηροπλισμών.

Η απλούστευση των απαιτούμενων προδιαγραφών δεν συνάδει με την σοβαρότητα ακριβούς εφαρμογής των εγκεκριμένων σχεδίων ξυλοτύπων, για την κατασκευή του φέροντος οργανισμού (σκελετού του κτηρίου).

Aπό την κατεδάφιση μέχρι την ολοκλήρωση των κατασκευών, η εστίαση στις λεπτομέρειες των κατασκευών κάθε σταδίου, είναι σημαντικός παράγοντας εξασφάλισης του κάθε έργου. Εχουν προκύψει νέα υλικά, των οποίων η εφαρμογή τους προσδίδουν νέες κατασκευαστικές μεθόδους.

Η αξία της απόδοσης προσοχής ,στον σχεδιασμό, στην μελέτη και την κατασκευή ,είναι βασική επιδίωξή μας, προκειμένου να υλοποιήσουμε την εταιρική μας ταυτότητα, C2C–concept to construction, (από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας μέχρι την ολοκλήρωση των κατασκευών), με επιτυχία.

Σύγχρονα συστήματα ολοκληρωμένων λύσεων