Σκοπός μας είναι η τεκμηριωμένη εισήγησή μας, για την βέλτιστη πρόταση αξιοποίησης του ακινήτου σας.
Το  σύνολο τεχνικών υπηρεσιών, οικονομικών υπολογισμών, φορολογικών εκτιμήσεων  και εμπορικών δεδομένων της αγοράς, είναι το απαιτούμενο  πλαίσιο εργασιών που μας κατευθύνουν σε ρεαλιστικές και επιτυχείς λύσεις.
Με καθορισμένη στρατηγική, υλοποιούμε το σχέδιο γενικής διάταξης (master plan), εξετάζοντας και μελετώντας βήμα –βήμα όλες τις παραμέτρους.

01

Σύστημα αντιπαροχών

 • Εισάγουμε στην αγορά του σήμερα, νέα μέθοδο συνεργασίας με τους ιδιοκτήτες, με καλύτερους όρους αντιπαροχής. Κωδικοποιήσαμε οικονομοτεχνικές παραμέτρους, για την εφαρμογή χρήσιμου σχεδίου αντιπαροχής.
 • Συμβολαιογραφικοί έλεγχοι κυριότητας
 • Πολεοδομικές εκτιμήσεις αξιοποίησης ακινήτου
 • Νομική ανάδειξη των δεδομένων
 • Συμφωνητικό πλαίσιο συνεργασίας
 • Εκπόνηση αρχιτεκτονικής προμελέτης
 • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών
 • Παρουσίαση έργου σε τρισδιάστατη απεικόνιση
 • Συμφωνία για νομική κάλυψη αμφοτέρων

02

Εφαρμογές ΒΝΒ

 • Στη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, δημιουργούμε τις συμφερότερες συνθήκες απόδοσης του ακινήτου σας. Εφαρμόζουμε το πρόγραμμα Casa bnb, το οποίο εξασφαλίζει λειτουργικότητα και αισθητική, με οικονομία.
 • Έλεγχος αγοράς της περιοχής
 • Αξιοποίηση από ιδιοκτήτες
 • Επινοικίαση σε επενδυτή
 • Σύστημα «ανακαινίζω – κερδίζω»
 • Σύγχρονες λογικές αξιοποίησης
 • Οικονομικότητα των κατασκευών
 • Μελέτη και εφαρμογή σχεδίων
 • Συμβολή στην επικερδή λειτουργία

03

Αγορά – Ενοικίαση

 • Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που έχει το σύστημα εφαρμογής «ktiriako status”, αξιολογούμε την σημερινή κατάσταση της ιδιοκτησίας. Σας υποβάλλουμε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα με τις προτάσεις μας, για την καλύτερη αξιοποίηση.
 • Μακροσκοπικός έλεγχος εγκαταστάσεων
 • Ακολουθία σχετικού πρωτοκόλλου
 • Κτηριακή θερμογραφία, με όργανο
 • Σύνταξη ιστορικού κατασκευών
 • Έλεγχος νομιμότητας ακινήτου
 • Εισήγηση μεθόδου αναγκαίων επεμβάσεων
 • Plano μείωσης λειτουργικών εξόδων
 • Τεχνική έκθεση λειτουργίας εγκαταστάσεων

/ 4 ΒΗΜΑΤΑ

Σχέδιο Δράσης

Είναι η βάση λογικής ενός συστήματος, διασφάλισης δημιουργίας και αξιοποίησης δομικών έργων. Ορόσημο προόδου και βελτιστοποίησης μεγάλου κύκλου εργασιών.  Αποσυμπιέζει - διευκολύνει  ουσιαστικά - την προσαρμογή όλων των νέων δεδομένων οικονομοτεχνικής διαχείρισης έργων.

Πολυδιάστατο προηγμένο πλέγμα σύγχρονων αντιπαροχών

Στόχος του νέου συστήματος αντιπαροχών, είναι ο πολλαπλασιασμός των προσφερόμενων παροχών του εργολήπτη προς τον οικοπεδούχο - χωρίς να μειώνεται το αναλογούν όφελος. Με τη νέα λογική συνεργασίας, προκύπτουν δυνατότητες θετικότερων αποτελεσμάτων, για τους συμβαλλόμενους.

Βήμα 1

Βήμα 2

Ικανότητα Συστήματος

Οφείλεται στην σημαντική αύξηση της αποτελεσματικότητας μείωσης κόστους, χωρίς την μείωση της ποιότητας του έργου. Με συγκέντρωση δραστηριοτήτων, κωδικοποίησης εφαρμογών, εποικοδομητικής σχέσης μελετών και κατασκευών, με συγχρονισμένο στόχο εξασφάλισης έντεχνης κατασκευής.

Μείωση Κόστους

Επιτυγχάνεται με ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων πόρων χρηματοδότησης του έργου, με προσιτή, εύκολη, και χρήσιμη μέθοδο, που οδηγεί με σταθερά βήματα σε δημιουργικούς ορίζοντες ποιοτικών κατασκευών, με συμφέροντα αποτελέσματα, βασισμένα σε ισχυρά - ακλόνητα θεμέλια συμφωνιών.
.

Βήμα 3

Βήμα 4

Πεδίο Εφαρμογής

Βασικές προϋποθέσεις είναι η ορθή νομική υπόσταση τίτλων ιδιοκτησίας και η αποδεδειγμένη φερεγγυότητα του συμβαλλόμενου εργολήπτη.  Ιδιαίτερα σημαντική είναι η προϋπόθεση αντιπαροχών, (τουλάχιστον τριών), οι οποίες να έχουν πραγματοποιηθεί έντεχνα, εμπρόθεσμα και χωρίς παρατηρήσεις, (κατά το δυνατόν στην ίδια περιοχή).

/ Casa BNB

Σχεδιασμός και Κατασκευή

Η έντεχνη ανακαίνιση ξεκινά με αφετηρία τον ευφυή σχεδιασμό που διασφαλίζει την αρτιότητα των κατασκευών, με οικονομία. Επενδύοντας στο ορθολογιστικό μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας του plano «ανακαινίζω – κερδίζω», φροντίζουμε ώστε να:

Εντυπωσιάζει Αισθητικά1

Η αισθητική προσέγγιση των χώρων, έχει άμεση σχέση με τον εντυπωσιασμό των επισκεπτών – χρηστών. Η γεωμετρία, τα υλικά, οι χρωματισμοί και η τεχνοτροπία, δημιουργούν συγκεκριμένες εντυπώσεις.

Καλύπτει Λειτουργικές Απαιτήσεις2

Η  λειτουργικότητα των χώρων, δίνει την αίσθηση της άνετης χρήσης.  Μπορούμε να δημιουργήσουμε καλή εσωτερική διαρρύθμιση, ανάλογη του μεγέθους και των ιδιαίτερων συνθηκών του κτηρίου.

Εξυπηρετεί Οικονομικές Προυποθέσεις3

Έχουμε τη δυνατότητα να εργαστούμε με στόχο τη χρυσή τομή κόστους και ποιότητας.  Ανάλογες θα είναι οι επιλογές υλικών, εφαρμοσμένης τεχνοτροπίας και γενικότερων απαιτήσεων.

Προβάλλεται ο Ιδιαίτερος Χαρακτήρας4

Μέσα από το σχεδιασμό ανακαίνισης μπορούμε να προβλέψουμε ένα νέο – ιδιαίτερο χαρακτήρα του ακινήτου σας. Είναι γεγονός που έχουμε διακρίνει, στις περισσότερες των περιπτώσεων.

Επιλεγούν Κατάλληλα Υλικά5

Τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο, πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές αντοχής και ποιότητας, σε συνδυασμό με την οικονομικότητα των τιμών αγοράς για τα προβλεπόμενα υλικά.

Δημιουργεί Ευχάριστο Περιβάλλον6

Η άνετη και ευχάριστη αίσθηση κάθε χρήστη, είναι σημεία υπεροχής και επιβεβαίωσης, ορθών επιλογών. Οι επιλογές αυτές δεν προκύπτουν τυχαία, αλλά από καλούς σχεδιασμούς.

Αποδίδει Σημασία στη Λεπτομέρεια7

Πάντοτε οι λεπτομέρειες προβάλλονται περισσότερο.  Τα γεωμετρικά σημεία συγκλίσεων, οι περιοχές αλλαγής χρωματισμών, τα έντονα σε σχήμα και χρώμα υλικά, δημιουργούν κατασκευαστικές λεπτομέρειες, στις οποίες οφείλουμε να αποδίδουμε ιδιαίτερη προσοχή.

Δημιουργούμε Ευχάριστο Φωτισμό8

Ιδιαίτερης σημασίας παράγοντας θετικής αισθητικής και λειτουργίας, αποτελούν οι επιτυχημένες μελέτες και κατασκευές φωτισμού, με φιλικές αισθητικές εικόνες των χώρων και ιδιαίτερα σημεία προβολής.

Αναδείξουμε Ιδιαίτερο Χαρακτήρα9

Με σύγχρονη αρχιτεκτονική αντίληψη - σεβόμενοι τις νέες αλλά και τις παλαιότερες τάσεις – έχουμε τη δυνατότητα να προβάλλουμε σύγχρονο πνεύμα με ιδιαίτερο χαρακτήρα, στις καθοριστικής σημασίας προσεγγίσεις.

Εξασφαλίζεται Διαχρονική Αξία10

Με σταθερή υπεροχή και επιλογές που θα είναι πάντα σύγχρονες, έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε σχέδια ανακαινίσεων και ανακατασκευών, με επίλεκτα υλικά, καλαίσθητα στιβαρά και σύγχρονα.

# Εάν επιθυμείτε περισσοτερα στοιχεία για την αξιοποίηση του ακινήτου σας, στείλτε μας σχετικό e-mail.