Πλάνο Οικονομίας

Μείωση Λειτουργικών Εξόδων Κτιρίων

Concept to Construction (C2C)

Αρχική Ιδέα έως
Ολοκλήρωση Κατασκευών

Αξιοποίηση ακινήτων

Σχεδιάζουμε την Καλύτερη
Λύση Εφαρμογής

Σύγχρονη Ανάπλαση

Face Lifting
Όψεων Κτιρίων

«Ασθένειες» Σκελετού

Ενανθράκωση Σκυροδέματος
και Οξείδωση Οπλισμών

Casabnb

Σύγχρονη Αντίληψη
Διαχείρισης Ακινήτων

Ξυλοκατασκευές και έπιπλα

Αρχιτεκτονική με ξύλο Μελέτες και εφαρμογές

Αποδοτικές Επενδύσεις

Εταιρικές Συνεργασίες με Οίκους Εξωτερικού

 • 01
  Μείωση Λειτουργικών Εξόδων Κτιρίων
  Πλάνο Οικονομίας
 • 02
  Αρχική Ιδέα έως
  Ολοκλήρωση Κατασκευών
  Concept to Construction (C2C)
 • 03
  Σχεδιάζουμε την Καλύτερη
  Λύση Εφαρμογής
  Αξιοποίηση ακινήτων
 • 04
  Face Lifting
  Όψεων Κτιρίων
  Σύγχρονη Ανάπλαση
 • 05
  Ενανθράκωση Σκυροδέματος
  και Οξείδωση Οπλισμών
  «Ασθένειες» Σκελετού
 • 06
  Σύγχρονη Αντίληψη
  Διαχείρισης Ακινήτων
  Casabnb
 • 07
  Αρχιτεκτονική με ξύλο Μελέτες και εφαρμογές
  Ξυλοκατασκευές και έπιπλα
 • 08
  Εταιρικές Συνεργασίες με Οίκους Εξωτερικού
  Αποδοτικές Επενδύσεις

/ ETAIΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Καινοτόμα τεχνοοικονομικά συστήματα μείωσης κόστους, με παράλληλη δημιουργία ποιοτικών έργων.

01

Μείωση Κόστους

02

Concept to Construction

03

Ιδιαίτεροι Τομείς

Plano Οικονομίας λειτουργικών εξόδων κτηρίων

Μεθοδολογία επίτευξης μείωσης λειτουργικών εξόδων, με αξιοποίηση γνώσεων, εμπειριών και της επιστήμης θερμογραφίας.
Το «πρωτόκολλο» που ακολουθείται, οδηγεί σε συγκεκριμένα σημεία οικονομίας, οριοθετώντας μια καινοτόμο προσέγγιση ενδιαφέρουσας οικονομίας.

C2C - Ιδέα έως ολοκλήρωσης κατασκευών

Concept to Construction είναι η σύγχρονη έννοια ολοκληρωμένων λύσεων, από την σύλληψη της αρχικής ιδέας, την μελέτη, το σχεδιασμό μέχρι και την κατασκευή κτηρίου.
Το πλήρες πλαίσιο μελετών, επιβλέψεων, κατασκευών και διαχείρισης έργων εξασφαλίζει θετικά αποτελέσματα.

Αrtia έργα
σύγχρονων απαιτήσεων

Νέες τεχνολογίες σύγχρονων και καινοτόμων συστημάτων, στους ιδιαίτερους τομείς αξιοποίηση ακινήτων, face lifting κτηρίων, ενανθράκωσης, casabnb, αρχιτεκτονικής με ξύλο και εταιρικές συνεργασίες με οίκους του εξωτερικού, σε επίπεδα επενδύσεων με αξιοποίηση ακινήτων.

Image

/ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Τομείς Ενασχόλησης

Ξενοδοχεία

Ξενοδοχεία

Νοσοκομεία

Νοσοκομεία

Σχολεία

Σχολεία

Τράπεζες

Τράπεζες

Εργοστάσια

Εργοστάσια

Super Markets

Super Markets

Κατοικίες

Κατοικίες

Καταστήματα

Καταστήματα

 Shopping centers

Shopping centers

/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πολυεπίπεδες Παροχές

Η κεντρική ιδέα C2C – concept to construction, είναι η σύγχρονη έννοια ολοκληρωμένων λύσεων για κάθε έργο, με εξασφάλιση ποιότητας και οικονομίας.
Περιλαμβάνει ένα πλήρες πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς μελετών, επιβλέψεων, κατασκευών και διαχείρισης έργων.
Βήμα προς βήμα διαχειριζόμαστε με συγκεκριμένη στρατηγική κάθε τεχνικό έργο.
Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε κτιρίου εξαρτάται άμεσα από την ορθή διαχείρισή του.
Είναι το ρεαλιστικό τεχνοκρατικό σύστημα διασφάλισης της δημιουργίας και αξιοποίησης δομικών κατασκευών.
Completed Projects

08Πλαίσιο Εφαρμογών

Μείωση Λειτουργικών Εξόδων

Αξιοποιώντας τις γνώσεις (Διπλ. Μηχανικοί Ε.Μ.Π.), εμπειρίες (δεκαετίες μελετών και εφαρμογών), σε συνδυασμό με δυνατότητα ελέγχων ενεργητικών και παθητικών συστημάτων που προσφέρει η επιστήμη της θερμογραφίας, δημιουργήσαμε το τόσο χρήσιμο πρωτόκολλο.

Οι έλεγχοι ολοκληρώνονται βάσει σχετικού ηλεκτρονικού προγράμματος με υπολογιστή, αξιοποιώντας τά δεδομένα και εξάγοντας με αντικειμενικότητα τα τελικά αποτελέσματα – συμπεράσματα.

Συνηθίζεται με τη θερμογραφία να εντοπίζουμε ήδη παρουσιαζόμενες βλάβες.
Η Vantage2g επέλεξε πλαίσιο ενεργειών, μείωσης εξόδων σε κάθε είδους κτήριο, εντοπίζοντας τους κοστοβόρους παράγοντες.
Περισσότερα
Completed Projects

06C2C Concept to construction

H  εικόνα της πραγματικότητας μιλά μόνη της.

Από την αρχική σύλληψη της ιδέας μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής - C2C, είναι η σύγχρονη μεθοδολογία που διασφαλίζει ολοκληρωμένα άρτια, έντεχνα και λειτουργικά έργα ποιότητας, με οικονομία.
Εφαρμόζουμε τη στρατηγική που αποσυμπιέζει, διευκολύνει και βοηθά σημαντικά στην προσαρμογή όλων των δεδομένων, στους τομείς οικονομοτεχνικής διαχείρισης των έργων.
Από την δημιουργία σχεδίων και τρισδιάστατων απεικονίσεων, μέχρι την αποπεράτωση του κάθε έργου, αποτυπώνονται ψηφιακά (σχετικά σχέδια και φωτογραφίες) και αποτελούν επιβεβαίωση επιτυχίας.

Περισσότερα
Completed Projects

11Face Lifting

 
Σύγχρονες Αλλαγές Όψεων
 
Η εικόνα του προσώπου κάθε κτιρίου είναι η εξωτερική όψη του.
Η «υγιής» εμφάνισή του μας προσδιορίζει την αγάπη, φροντίδα και επιμέλεια των ανθρώπων που κατοικούν στο συγκεκριμένο κτίριο.
Άποψη μας είναι ότι τα «κτίρια θέλουν» και αυτά την περιποίηση τους.
Οι αισθητικές παρεμβάσεις συνδυασμένες με απαιτούμενες εργασίες επισκευών και συντηρήσεων, δεν αποτελούν πολυτέλεια.
Η μελέτη και κατασκευή Face lifting στις εξωτερικές όψεις κτιρίων, μας οδηγεί σε ελκυστικά αποτελέσματα αρχιτεκτονικής, συγχρόνως με την εξασφάλιση του κελύφους.
Περισσότερα
Completed Projects

05Eνανθράκωση σκυροδέματος

Μελέτες και επισκευές ενανθράκωσης

Εάν έχετε διαπιστώσει ρωγμές σε κολόνες, δοκούς, πλάκες και στηθαία από οπλισμένο σκυρόδεμα η εμφάνιση οξειδωμένων (σκουριασμένων) οπλισμών, είμαστε στη διάθεσή σας να εκτιμήσουμε την υπάρχουσα κατάσταση, βασιζόμενοι στα σχέδια ξυλοτύπων σε συνδυασμό με τα μακροσκοπικά ευρήματα.
Στη συνέχεια θα εκτιμηθεί ο χρονικός ορίζοντας των βλαβών, το μέγεθος και η κατηγορία αυτών, η αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης του φέροντος οργανισμού, η διάγνωση των αιτιών που προκάλεσαν τις βλάβες και θα καθοριστεί η κατάλληλη μέθοδος και τα υλικά επισκευών και προστασίας.
Περισσότερα
Completed Projects

16Σύγχρονες Τάσεις

Σχεδιασμός και έντεχνη κατασκευή

Αρχιτεκτονική και ξύλο, είναι άμεσα συνδεδεμένοι κρίκοι αισθητικής και λειτουργικής δημιουργίας.
Σύγχρονες αντιλήψεις τεχνολογίας του ξύλου, μας οδηγούν σε αυθεντικές μοντέρνες η κλασικές κατασκευές.
Η ευφυής αρχιτεκτονική διαμόρφωση ξυλοκατασκευών, χρειάζεται για να γίνει επιτυχής δημιουργία, τον κατάλληλο συνεργάτη ξυλουργό – επιπλοποιό.
Εμείς έχουμε επιλέξει τον κ. Βασίλη Βερικούκη, που εφαρμόζει τα σχέδιά μας με απόλυτα επιτυχή αποτελέσματα.
Η ποιότητα των κατασκευών του είναι υψηλής στάθμης, ενώ το οικονομικό κόστος είναι σε λογικά επίπεδα.
Περισσότερα

/ ΤΟΜΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Σύγχρονα συστήματα ολοκληρωμένων λύσεων

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πού ενδιαφέρονται για μείωση λειτουργικών δαπανών κτιρίων τους, καθώς επίσης και για άλλες καινοτόμες υπηρεσίες μας, είναι ευπρόσδεκτες και μπορούν να μας αποστείλουν σχετικό mail. Eμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, με κύριο στόχο την ενημέρωση και εξυπηρέτησή σας.

Τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 θα πραγματοποιήσουμε (σε συγκεκριμένες κοντινές τοποθεσίες) - επιτόπιους μακροσκοπικούς ελέγχους ενανθρακώσεων σκυροδέματος και οξειδώσεων οπλισμών, στους πέντε (5) πρώτους ενδιαφερόμενους.
Σειρά προτεραιότητας βάσει e-mail σας.

Εφαρμόζουμε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ -2», με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, κινούμενοι στο κέντρο βάρους των απαιτήσεων, για την εξοικονόμηση ενέργειας της κατοικίας η της επαγγελματικής στέγης σας.

Εάν έχετε κατάστημα επικοινωνείστε μαζί μας με σχετικό e-mail, προκειμένου να έρθουμε κοντά σας με ενδιαφέρον για τεχνοοικονομικά θέματα.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τους πέντε πρώτους, βάσει της αποστολής των mail

/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

Θέλετε να μειώσετε
τα λειτουργικά έξοδα
του ακινήτου σας;

Μαζί μπορούμε να εξασφαλίσουμε τον κοινό στόχο